Refund Policy

ควรทำอย่างไรหากสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อ?

  • หากสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเกิดความเสียหาย ทางเรายินดีรับประกันสินค้า และส่งสินค้าใหม่ให้ แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติตามที่ได้รับ ไม่ได้มีการเปิดบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด โดยสามารถติดต่อเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการลูกค้า
  • หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าที่ตรงตามออเดอร์ที่สั่ง ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมา และสินค้าที่ถูกต้องจะถูกจัดส่งอย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถติดต่อเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการลูกค้า

Delivery

Within 24 hours

Payment

Bank Transfer

Security

Guaranteed Delivery

Customer Sevice

Team Support